ÇınarArtı Mimarlık

Restorasyon ÇINARartı

Hizmetlerimiz

Restorasyon

Tarihi alanların restoransyon çalışmaları yapılmaktadır.

Restorasyon, kültürel hazinelerin korunması, geleceğe aktarılmasını ve tarihi yapıların harap olan bölümlerinin daha fazla tahrip olmasını önlemek için aslına uygun biçimde yenilemek amacıyla yapılan çalışmalardır.

Genelde inceleme, belgeleme gibi ön aşamalara ek olarak düzeltme ve koruma gibi işlemleri içerir. Müzecilik bilim dalının bir alanı olan ve sanat tarihi ile birlikte çalışan bu meslek dalı, mimarlığın yüksek lisans ve doktora programlarında yer alan ve sivil ve anıtsal taşınmaz varlıkların onarımının hangi yöntemlerle ve tekniklerle yapılacağını gösterir.